SANDAKOT (Tula)

Sandakot

 

Nilulukuban ng lumbay
ang marurusing na mga kamay
namanhid, inugat, nabahiran ng dugo
gutom nang magkamalay; gutom na mamamatay. Continue reading “SANDAKOT (Tula)”

Advertisement