One comment on “Self-righteous Maderpakers Part II

  1. Natutuwa ako at may natitira pang mga open-minded na tao. Kasi sa panahon ngayon, ang salitang open-minded ay naiuugnay ng mga #teamtigang sa kauhawan nila. Anyways, nakakalungkot na may gumagamit ng ibang relihiyon tulad ng INC na walang dudang bukas-palad ang pagtulong. Ang sarap lang hampasin ng pistel ng shembot IQ flavour ang mga hunghang. Nakakalungkot din kasi hindi nila (katoliko; mga “SRM”) ang pinuno nila.

    Keep it up, bro. Sana ikaw na yung can opener na bubukas sa nangangalawang na mga de latang utak ng ilang Pinoy. Kudos!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s