PATULOY NATING PAG-ARALAN ANG KASAYSAYAN

Kahapon ay muling umikot ang balita na tinanggal na ang Philippine History sa mga subjects sa sekondarya o High School level. Bagama’t kasama pa rin naman sa mga asignatura ng elementarya (ayon sa DepEd) ang kasaysayan ng bansa, naniniwala akong kailangan pa rin itong talakayin sa sekondarya. Kasaysayan nating lahat bilang mga Pilipino ang usapin dito. At ang karunungan sa ating kasaysayan ay isa sa mga pinakaimportanteng gabay ng ating pag-iral. Continue reading “PATULOY NATING PAG-ARALAN ANG KASAYSAYAN”

Advertisement