Isla ni Michael (Dagli)

Gaya ng mga nakaraan niyang panaginip, isang nanamang eksena ang muling nasaksihan ni Alexis na nakikita niya lamang sa tuwing ang mga mata niya’y nakapikit at ang kanyang diwa ay wala sa dimensyon ng realidad. Ang anak niyang si Michael, na palutang-lutang sa laot habang yakap ang bolang niregalo niya sa bata nuong ika-anim na kaarawan nito.

Habang lumuluha ang bata’y paulit-ulit lamang nitong tinatawag ang kanyang pangalan. Nanginginig sa ginaw, namumuti ang mga labi sanhi ng pagkakababad sa tubig at ang buong pagkatao’y sumisimbolo ng kawalang pagasa.

“Tay.” Sambit ni Michael habang nakatanaw sa isang isla may dalawang milya ang layo mula sa kanya.

At si Alexis ay nagising.

Ang serye ng mga panaginip na iyon ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay naniniwala pa rin si Alexis na ang kanyang anak ay buhay. Magda-dalawang Linggo na nang mawala ang kanyang anak matapos lumubog ang bangka nilang sinasakyan patungong Mindoro. Si Alexis na lamang ang kaisa-isang umaasa na si Michael ay buhay pa.

“Buhay ang anak ko. Hinihintay niya ‘ko. At kailangan kong marating ang islang iyon sa lalong madaling panahon.” Sambit ni Alexis.

Dalawang araw ang lumipas, lulan ng bangka ay buong pagasang hinahanap ni Alexis ang isla ni Michael na dalawang beses nang nagpakita sa kanyang panaginip. “Michael. Parating na ang Tatay.”

Magtatakip-silim na’y palinga-linga pa rin si Alexis sa gitna ng dagat. Nang may bigla siyang matanaw na isang bagay mula sa ‘di kalayuan. Ang bola ng anak niyang si Michael. Agad niyang pinuntahan iyon at kinuha. Nakipagtitigan kay Alexis ang bola na animo’y itinuturo nito kung nasaan ang isla ni Michael.

Pagasa.

Isang oras pa ang nakalipas, nagpapalit na ang araw at buwan nang matanaw na ni Alexis ang isla sa kanyang panaginip. Hindi siya maaaring magkamali, iyon ang isla ni Michael.

Sagwan.

Dalampasigan.

“Michael. Michael anak.”

“Tay.”

Subalit gaya ng mga nagdaang umaga,

si Alexis ay muling nagising.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s