“Sa mga Kuko ng Liwanag” (ni Edgardo M. Reyes) Rebyu ni Renzo Prino

Anim na Bagay na Nagpapaalala sa Akin ng Nobelang “Sa mga Kuko ng Liwanag” ni Edgardo M. Reyes

1. Concrete Mixer
– tyambahan lang kung makakita ng ganito, pero sa tuwing nakakakita ako nito, pakiramdam ko nasa tabi ko si Julio; nakikinig sa pag-inog nito, na wari’y isang globo: kumakarugkog–kutug–kutug–kutug kutugtug–tugtug. (masining na paggamit ng wika) Continue reading ““Sa mga Kuko ng Liwanag” (ni Edgardo M. Reyes) Rebyu ni Renzo Prino”

Advertisement