Book Review: DESAPARESIDOS ni Lualhati Bautista

Desaparesidos

Rating: 5 of 5 Stars

Sinasabi ko na nga ba hindi ako nagkamali. Kalagitnaan pa lang ng librong ito ni Lualhati Bautista alam ko na na ito ang magiging paborito ko. 5 Stars! Continue reading “Book Review: DESAPARESIDOS ni Lualhati Bautista”