Maria

Mary-Jane-Fiesta-Veloso
Photo credits to the owner

“Maria”

Isang Filipina ang nakatakdang bitayin sa bansang Indonesia¬†ilang oras habang isinusulat ko ang artikulong ito. Si Maria, tatlumpung taong gulang, may dalawang anak, isang tipikal na Filipina na nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Continue reading “Maria”